آریـا دانـا

واسپاری

( سهامی عام )

شماره ثبت : 220441
شناسه ملی :10102617399

معرفی شرکت های گروه

دانشگاه جامع علمی-کاربردی بنیان دیزل

سرمايه گذاری فولاد گستر كوثر

سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

مجتمع ذوب آهن شمس تبریز

مجتمـع آهـن و فـولاد سبــلان

گروه سرمایه گذاری هواپیمایی آتا

تصویر محصولات